KVKK Güvenlik Kamera Aydınlatma Metni
Buradasınız: Anasayfa / KVKK Güvenlik Kamera Aydınlatma Metni
KVKK Güvenlik Kamera Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA

GÜVENLİK KAMERASI AYDINLATMA METNİ

                                               

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve tüm dünyanda kabul görmüş Kişisel verileri koruma ilkeleri doğrultusunda, kişisel verilerinin işlenmesi, korunması, saklanması ve imha edilmesi konusunda büyük bir özveri ve hassasiyet göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’n “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi doğrultusunda ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ŞAHİKA SEYAHAT TAŞIMACILIK TURİZM NAKLİYE VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

 1. VERİ SORUMLUSU

Unvanı

ŞAHİKA SEYAHAT TAŞIMACILIK TURİZM NAKLİYE VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi

Sahabiye Mah. Prof. Fevzifevzioğlu Cad. Irmak Sitesi No:64/B Kocasinan Kayseri

Telefon

0352 222 4040

Fax

0352 221 23 23

E-posta

info@sahikaturizm.com.tr

                       

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

            Fiziksel mekan güvenliği kategorisine ait güvenlik kamerası aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunu’n 4. Maddesinde belirtildiği üzere “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” genel ilkelerine uygun olarak;

 • Ziyaretçi ve fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Ziyaretçi giriş çıkışlarının takibi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Olası hukuka aykırılıkların tespiti ve önlem alınması
 • Gerektiğinde yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

            Kişisel verileriniz, 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati olması hukuki sebeplerine dayanarak Şirketimiz merkez ve şubesinde içerisinde ve dış cephede bulunan güvenlik kameraları aracılığı ile otomatik sistemler ile 7/24 toplanmaktadır.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

            Kişisel verileriniz sayılan işleme amaçları ve hukuki sebepler doğrultusunda gerektiğinde yetkili kişi/kurum/kuruluşlara, kamu kurum/kuruluşlarına, adli/idari makamlara hukuki yetkileri dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ VE ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

            Kişisel verileriniz 1 ay süre ile saklanmakta ve süre sonunda imha edilmektedir. İşlenen ve saklanan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için de 6698 sayılı KVKK ve ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen idari ve teknik tedbirler asgari seviyede alınmakta ve uygulanmaktadır. ŞAHİKA SEYAHAT TAŞIMACILIK TURİZM NAKLİYE VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. merkez ve şube binası içerisinde bulunan kameralar yalnızca girişte, dış cephede ve koridorlarda bulunmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti bulunmamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

            Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi firmamıza şahsen başvuru yapmak veya noter vasıtası ile bildirimde bulunmak veya bu başvuru formunu Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, Mobil imza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak firmamız KEP veya elektronik posta adresine göndermek ya da varsa firmamıza daha önce bildirilmiş ve firmamız sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; isim-soyisim, TC. kimlik numarası, iletişim adresi ve telefon numarası bilgilerinizin mutlaka bulunması, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

 
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın